Taitoluistelujaoston johtoryhmän jäsenet kaudella 2023-2024
​​​​​​​

Puheenjohtaja

Tomi Vähä-Ruohola
tomi.vaharuohola@gmail.com
040 350 3210


TL-jaoston operatiivinen johto yhteistyössä ry:n toiminnanjohtajan ja taitoluistelun kehityspäällikön kanssa. Seuran edustaja yhteistyötahojen suuntaan omassa roolissaan. Sisäisen ja ulkoisen tiedon kerääminen. Seuran kehittäminen.​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​

Yksinluisteluvastaava

Mira Heinonen
miraheinonen77@gmail.com
050 313 2894


Luistelijoiden ja perheiden informoiminen, kuuleminen ja tukeminen. Yhdyshenkilöiden hankinta ja tuki. Tiedon välitys valmennuksen, perheiden ja seuran välillä YL-asioissa. Yksinluistelutapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen osallistumien. Myyntituotteiden organisointi YL-perheille. YL-toiminnan kehittäminen.
​​​​​​​

Muodostelmaluisteluvastaava

Jarkko Mäntymaa
jarkko.mantymaa@iki.fi


Luistelijoiden ja perheiden yhteistyötaho seura-asioista. Joukkueiden jojojen kanssa yhteistyö ja tuki. Tiedon välitys valmennuksen, perheiden ja seuran välillä ML-asioissa. Muodostelmaluistelutapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen. ML-toiminnan kehittäminen yhdessä johtoryhmän kanssa.
​​​​​​​

Jäsen

Henna Mannila
henna.mannila@icloud.com​​​​​​​

Jäsen

Matti Ollila
mollila79@hotmail.comJäsen

Kaisa Nieminen
hnieminenke@gmail.com